top of page

Slůňata

Miroslav Horníček

Dítě se neptá proto, že by nevědělo a vědět chtělo,
dítě se ptá přesto, že ví, ale proto,
že chce uvést do běhu mechanismus řeči
Slůňata.gif

Třída pro děti zpravidla ve věku 3-5 let

Kterým směrem děti vedeme?
 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí

 • Podporujeme vývoj dítěte, rozvíjíme a obohacujeme
  vztahy, které si dítě postupně vytváří k sobě samému,

  k druhým lidem i okolnímu světu
Jak toho docílíme ?
 • Náš den s dětmi zahajujeme s maskotem třídy Sloníkem Toníkem, který s dětmi sedává v ranním kruhu
  a vypráví dětem o všem blízkém, rád vyslechne radosti
  i starosti dětí a pokusí se jim třeba i poradit,
  ale hlavně bedlivě naslouchat

 • Společně s dětmi si Sloník Toník také postupně otevře „kouzelné krabičky“ a odkryje tajemství daného dne,
  které se vždy vztahuje k tématu týdne

 • Spontánní a řízené činnosti vyvažujeme tak, abychom předešli přetěžování dětí

 • Využíváme prožitkové, kooperativní učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení a hravé experimentování, které se opírá o prvky z programů Montesorri
  a Začít spolu, jež vedou děti k samostatnosti

  Časový harmonogram dne

 • 06.00 – 08.00 – scházení dětí ve třídě, ranní hry

 • 08.00 – 09.45 – vzdělávací program, svačina

 • 09.45 – 11.40 – pobyt venku

 • 11.45 – 12.15 – oběd

 • 12.15 – 14.15 – odpočinek, náhradní klidové hry

 • 14.15 – 16.30 – svačina, odpolední program

  Kdo Vaše děti vzdělává?
 

         Ivana Kupcová
     
   Nikola Valová

bottom of page