top of page

Žirafky

Osho

     Třída pro nejstarší

 • Třída je koncipována zejména

       pro děti starší pěti let

Žirafky.gif
Dítě se nerodí s nějakou vírou, ale rodí se 
s opravdovou zvědavostí, pochybováním,
skeptickým vědomím.
Pochybnost je přirozená, víra je nadpřirozená

 
Kterým směrem děti vedeme?
 • Zaměřujeme se na intenzivní přípravu na přestup do ZŠ

 • Podněcujeme v dětech soudržnost, cílevědomost, kooperativu, inciativu, rozhodování se a nalézání řešení samostatně i ve skupině a své řešení dokázat předat ostatním dětem vést je

 • Snažíme se o to, aby se děti dokázaly prosadit

Jak toho docílíme ?
 • Využíváme prvky programů Začít spolu a Montessori, zejména  centra aktivit a prožitkové učení založené na skutečných aktivitách se skutečnými učebními pomůckami

 • Děti pracují individuálně a také ve skupinách,
  přičemž učitel je považován za průvodce ve vzdělávání
 • Pedagog děti v pondělí seznámí s týdenním plánem aktivit
  a dítě se samo rozhodne, kdy danou činnost zrealizuje. Učíme je tedy zejména time managementu, samostatnosti, zodpovědnosti a kritickému myšlení
 • Dětem vytváříme podnětné prostředí alternativními, realistickými a rozmanitými pomůckami
 • Využíváme prožitkové, kooperativní učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení a hravé experimentování
  k dosažení maximální efektivity při vzdělávání dětí

  Časový harmonogram dne

 • 06.00 – 07.00 – scházení dětí ve třídě Opiček

 • 07.00 – 08.00 – scházení dětí ve třídě Žirafek

 • 08.00 – 09.30 - vzdělávací program, svačina

 • 09.45 – 11.40 – pobyt venku

 • 11.45 – 12.15 – oběd

 • 12.15 – 14.15 – odpočinek, náhradní klidové hry

 • 14.15 – 16.30 – svačina, odpolední program

  Kdo Vaše děti vzdělává?
 

          Kamila Renfusová
         
Adéla Jandová

Ladislava Havlíčková

Dominika Málková, asistentka pedagoga

bottom of page