top of page

Pro rodiče

Jedině děti vědí, co hledají

Antonie de Saint-Exupéry

Provoz MŠ​

 • Od 6.00 h do 16.30 h

 • Příchod dětí nejdéle do 8 h
  Pozdější příchod pouze dle domluvy

 • Vyzvedávání dětí po obědě:
  - od 12 h do 12:30 h nebo dle domluvy
  - třída Opiček od 11:30 do 12 h nebo dle domluvy

 • Děti je nutné vyzvednout z MŠ nejdéle do 16.30 h

 • Mateřská škola se v 16.30 h uzamyká

Zápis do školky

Datum:

9. květen 2024
 

Čas:

8:30 - 11:00, 12:30 - 16:00

Více informací na https://zapisyms.liberec.cz/

Děti v MŠ potřebují

 • Vhodné a pohodlné oblečení do třídy

 • Vhodné oblečení pro pobyt venku dle počasí

 • Přezůvky s pevnou patou

 • Pláštěnku, holinky

 • Vhodnou obuv

 • Pyžamko

Omlouvání dětí

 • Pokud je dítě nemocné nebo se nemůže účastnit docházky do MŠ, jsou rodiče povinni nejdéle do 8 hodin příslušného dne dítě omluvit a odhlásit ze školního stravování.

 • Nepřítomnost dítěte v posledním ročníku mateřské školy je nutné zapsat do omluvného listu, který učitelka předloží zákonnému zástupci.

 • Děti se odhlašují osobně nebo telefonicky
  na telefonní číslo příslušné třídy.

Opičky:  773 795 707
Hrošíci:  771 232 844
Slůňata: 771 231 202
Tygříci:   771 231 203
Žirafky:  773 795 733

Podrobná organizace činností a režim dne

 • Režim dne je zakotven v organizačním a školním řádu mateřské školy.
  Dle rozmanitosti denního programu s dětmi může být pozměněn.
  Z důvodu psychohygienických podmínek jsou dodržovány důležité časové intervaly pro stravování, duševní hygienu, odpočinek dětí a pobyt venku. Program dne bývá zpravidla členěn na dopolední činnosti, pobyt venku,
  oběd a odpolední činnosti.

 • Výchovně vzdělávací činnost je z velké části postavena na situačním
  a prožitkovém učení. Činnosti s dětmi vede cíleně učitelka s tím, že dává dětem prostor pro jejich aktivní účast a vlastní volbu.

 • Organizace programu je rozmanitá, vychází z potřeb dětí.

 • Preferujeme přirozené učení hrou.

 • Činnosti dětí jsou organizovány nenásilně a přirozeně, děti se zpravidla podílejí na výběru činností. Během odpočinku po obědě děti  krátce odpočívají při poslechu pohádek, dále relaxují dle vlastní potřeby nebo mají nabídku náhradních klidových  činností. Děti mohou dle dohody s učitelkou navštěvovat kamarády v jiných odděleních a podílet se na činnostech
  a programu jiné třídy.

 • Dítě musí vnímat pohodu, klid, jistotu a  bezpečí.

 • Snažíme se vytvářet rodinné klima MŠ.

Školné

 • Pro všechny věkové skupiny dětí
  je jednotné školné za 1 měsíc 850 Kč.

 • Děti v posledním roce povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné nehradí.
   

 • Bankovní spojení
  5485182/0800

Stravné

 • Děti do 5 let
  - 45,-Kč na 1 den
  - celkem 900,-Kč měsíčně

 • Děti starší 6 let
  - 47,-Kč na 1 den
  -celkem 940,-Kč měsíčně

   
 • Bankovní spojení
  5485182/0800
bottom of page