top of page

Hrošíci

Hrošíci.gif

Novalis

Dítě je zviditelněná láska

Třída pro děti zpravidla ve věku 3-5 let

Kterým směrem děti vedeme?
 • Usilujeme o harmonické prostředí a příjemné klima
  ve třídě. Vedeme děti k rozvoji kamarádských vztahů

 • Podněcujeme v dětech soudržnost, cílevědomost, kooperativu, inciativu, rozhodování se a nalézání řešení samostatně i ve skupině a své řešení dokázat předat ostatním dětem vést je

 • Snažíme se o to, aby se děti dokázaly prosadit

 • Podporujeme je k pravidelním denním návykům, rituálům, které jim zajišťují pocit jistoty a bezpečí v dnešním uspěchaném světě

Jak toho docílíme ?
 • Pravidelně zahajujeme den s naším plyšovým kamarádem Hrošíčkem Tomíčkem. Povídáme si s ním o novinkách, recitujeme básně, zpíváme písně a sdílíme s ním vše, co nás těší a také co nás trápí. 

 • V pondělí se seznámíme s týdenním plánem aktivit
  a dítě se samo rozhoduje, kdy danou činnost zrealizuje. Učíme je tedy zejména time managementu, samostatnosti, zodpovědnosti a kritickému myšlení

 • Děti pracují individuálně a také ve skupinách. Rozvíjíme je optimálně dle jejich možností a dovedností tak, aby nebyly přetěžovány.

 • Vzdělávání dětí zakládáme na prvkách programů Začít spolu a Montessori. Ty se vyznačují zejména centry aktivit a prožitkovým učením neboli skutečnými aktivitami se
  skutečnými učebními pomůckami

 • Využíváme nejjrůznějších forem a metod práce s dětmi, učení hrou je pro nás prioritou

 • Dětem vytváříme podnětné prostředí alternativními, realistickými a rozmanitými pomůckami

  Časový harmonogram dne

 • 06.00 – 07.00 – scházení dětí ve třídě Slůňátek

 • 07.00 – 08.00 – scházení dětí ve třídě Hrošíků

 • 08.00 – 09.45 - vzdělávací program, svačina

 • 09.45 – 11.40 – pobyt venku

 • 11.45 – 12.15 – oběd

 • 12.15 – 14.15 – odpočinek, náhradní klidové hry

 • 14.15 – 16.30 – svačina, odpolední program

  Kdo Vaše děti vzdělává?
 

         Štefánia Gajdošová
     
   Nicole Lagová

bottom of page