top of page

Tygříci

Robert Fulghum

Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Třída pro děti z pravidla ve věku 3-5 let

Kterým směrem děti vedeme?
 • Vedeme děti k rozvoji kamarádských vztahů a kladnému přístupu k přírodě

 • Hravou formou děti vzděláváme v environmentální oblasti

 • Podněcujeme v dětech soudržnost, cílevědomost, kooperativu, inciativu, rozhodování se a nalézání řešení samostatně i ve skupině a své řešení dokázat předat ostatním dětem vést je

 • Snažíme se o to, aby se děti dokázaly prosadit

 • Emoční a sociální rozvoj je pro nás prioritou

Jak toho docílíme ?
 • Využíváme prvky programů Začít spolu a Montessori, zejména  centra aktivit a prožitkové učení založené
  na skutečných aktivitách se skutečnými
  učebními pomůckami

 • Děti pracují individuálně a také ve skupinách, tím zajistíme větší angažovanost dětí při činnostech
 •  Tygřík Petřík v pondělí seznámí děti s týdenním plánem aktivit a dítě se samo rozhodne, kdy danou činnost zrealizuje. Učíme je tedy zejména time managementu, samostatnosti, zodpovědnosti a kritickému myšlení
 • Dětem vytváříme podnětné prostředí alternativními, realistickými a rozmanitými pomůckami
 • Společně pěstujeme rostliny, plodiny, květiny. Z naší úrody si pak společně vykouzlíme nejrůznější pokrmy, využijeme ji také na edukativní programy pro naše malé Tygříky

  Časový harmonogram dne

 • 06.00 – 07.00 – scházení dětí ve třídě Slůňat

 • 07.00 – 08.00 – scházení dětí ve třídě Tygříků

 • 08.00 – 09.30 – vzdělávací program, svačina

 • 09.45 – 11.40 – pobyt venku

 • 11.45 – 12.15 – oběd

 • 12.15 – 14.15 – odpočinek, náhradní klidové hry

 • 14.15 – 16.30 – svačina, odpolední program

  Kdo Vaše děti vzdělává?
 

          Irena Svobodová
          Markéta Brabencová

Lucie Formanová, asistentka pedagoga

bottom of page